Stempelkatalog for Trøndelagsfylkene

Nordenfjeldske Filatelistforenings Hjemstedsgruppe har startet opp med å utarbeide en stempelkatalog for Trøndelagsfylkene.

Rent praktisk vil alle poststedene i en kommune bli samlet i ei fil, og vi legger filer ut på nettet fortløpende og før de er ferdige. For helt ferdig vil jo en slik katalog aldri bli. Det er vårt håp at vi på denne måten kan få engasjert riktig mange til å delta i arbeidet ved å komme med større eller mindre bidrag til katalogen.

Jo flere som deltar med sin viten og sine registreringer, jo bedre og mer fullstendig vil resultatet bli.

Alle interesserte vil kunne “abonnere” på melding pr. Epost hver gang nye og/eller oppdaterte filer er lagt ut på Internet. Ønske om dette sendes Trygve Karlsen, trygvekar@getmail.no.

Kart over kommuner  finnes her

Postmuseets poststedsdatabase finnes her

Oversikt over stempeltyper som brukes for registering finnes her       

Til Postens 350 års jubileum ble det laget hefter om historisk utvikling i kommunene i Trøndelag. - disse finnes her.

Enderinger i stempelkatalogen :

Datoen nederst til venstre på siden blir nå endret når det skjer en endring på siden. I tillegg blir det markert hvilket stempel endringen gjelder ved at Stempelnr markeres med rød tekst.
 
Hittil har vi praktisert og endre nummereringen når nye stempler er innplassert. Fra nå av vil nummereringen IKKE bli endret.

Hvis f.eks. et nytt stempel blir innpasset mellom stempel
nr. 12 og stempel nr. 13, vil nummereringen bli 12A, 12B, 13.
 
Dato i oversikten nedenfor (“siste gang oppdatert”)  gjelder når ny versjon av kommunefila er lagt ut på nettet.


Sør-Trøndelag

Kommune Første gang utlagt Siste gang oppdatert
Sør-Trøndelag Post i butikk 06.03.2020
Agdenes 05.05.2011  01.10.2019
Bjugn 18.05.2011  01.10.2019
Frøya 13.02.2012  01.10.2019
Hemne 19.05.2012  01.10.2019
Hitra 19.05.2012  01.10.2019
Holtålen 20.08.2012  01.10.2019
Klæbu 28.05.2012  01.10.2019
Malvik 28.05.2012  01.10.2019
Meldal28.05.2012  01.10.2019
Melhus 17.07.2012  01.10.2019
Midtre Gauldal 20.08.2012  01.10.2019
Orkdal 05.09.2012  01.10.2019
Oppdal20.08.2012  01.10.2019
Osen 07.04.2012  01.10.2019
Rennebu29.09.2012 01.10.2019
Rissa 08.10.2012  01.10.2019
Roan 13.04.2012  01.10.2019
Røros 08.10.2012  01.10.2019
Selbu 08.10.2012  01.10.2019
Skaun 26.10.2012
 01.10.2019
Snillfjord 26.10.2012   01.10.2019
Trondheim A-E 24.06.2011  15.03.2020
Trondheim F-H 21.12.2011  15.03.2020
Trondheim I-L 26.03.2012  15.03.2020
Trondheim M-R 04.04.2012  15.03.2020
Trondheim S 07.04.2012  15.03.2020
Trondheim T-Å 19.05.2012  15.03.2020
Trondheim avdelinger23.11.2012 15.03.2020
Trondheim gummistempler13.11.2013 15.03.2020
Trondheim Hovedpostkontor 02.07.2012  15.03.2020
Trondheim maskinstempel 29.07.2012  15.03.2020
Trondheim Portoetiketter04.06.2016  15.03.2020
Trondheim Post i Butikk30.08.2013  15.03.2020
Trondheim Postterminal01.02.2017 15.03.2020
Trondheim særstempler 02.07.2012  15.03.2020
Trondheim rek-etiketter15.07.2017 27.03.2020
Trondheim verdi-etiketter15.07.2017 27.03.2020
Tydal 26.10.2012  01.10.2019
Ørland 02.11.2012  01.10.2019
Åfjord 15.05.2011  01.10.2019

Sør-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trønderske poststeder listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Alle poststeder i Trøndelag listet alfabetisk med henvisning til kommune finnes her

Nord-Trøndelag

Kommune Først gang utlagt Siste gang oppdatert
Nord-Trøndelag Post i Butikk01.09.201501.10.2019
Flatanger 10.08.2011 01.10.2019
Fosnes 25.05.2011 01.10.2019        
Frosta 04.11.2012 01.10.2019    
Grong 22.08.2011 01.10.2019
Høylandet 25.08.2011 01.10.2019
Inderøy 28.08.2012 01.10.2019 
Leka 18.05.2011 01.10.2019
Leksvik 28.08.2012 01.10.2019
Levanger - by 20.09.2011 01.10.2019
Levanger - kommune 06.09.2011 01.10.2019
Lierne 17.12.2011 01.10.2019
Meråker 20.01.2013 01.10.2019 
Mosvik22.08.201201.10.2019
Namdalseid 18.08.2011 01.10.2019
Namsos - by 15.05.2011 01.10.2019
Namsos kommune 25.08.2011 01.10.2019
Namsskogan 04.03.2012 01.10.2019
Nærøy 02.04.2011 01.10.2019
Overhalla 18.06.2011 01.10.2019
Røyrvik 04.03.2012 01.10.2019
Snåsa 28.08.2012 01.10.2019
Steinkjer by 19.11.2012 01.10.2019 
Steinkjer kommune03.09.201201.10.2019
Stjørdal 20.01.2013 01.10.2019
Verdal 30.11.2012 01.10.2019 
Verran 22.08.2012 01.10.2019
Vikna 06.03.2011 01.10.2019

 

Samlefiler 

Disse filene inneholder alle aktuelle filer. Kan lastes ned og lagres lokalt for raskere oppslag.


Siste gang oppdatert
Størrelse
 Trøndelagt totalt28.03.2020  96,5 mb
 Trøndelag uten Trondheim28.03.2020  54,9 mb
 Nord-Trøndelag 28.03.2020   28,0 mb
 Sør-Trøndelag 28.03.2020   68,2 mb    
 Sør-Trøndelag uten Tr.heim 28.03.2020   27,3 mb
 Trondheim 28.03.2020   41,3 mb