Nordenfjeldske Filatelistforening

(NFF) er en forening for deg som samler frimerker og postkort og bor i Trondheimsområdet. Vi er vel 250 medlemmer, og er en av landets eldste frimerkeklubber (stiftet i 1921). Det eneste kriterium for medlemskap er interesse for frimerker og eller postkort!


Noen av fordelene ved å være medlem:
 • Medlemsmøter annenhver torsdag fra slutten av august til sist i mai med variert program: Kåserier om frimerkesamling og frimerkemotiver, postkort, frimerkebyttekvelder, frimerkeauksjoner.
 • Sosialt: Møtene avrundes med kaffe og sosialt samvær. Vi feirer foreningens bursdag med bløtkake på møtet nærmest stiftelsesdagen 21/11. I desember nyter vi en juletallerken sammen og i begynnelsen av juni avrundes sesongen med klubbmesterskap i skotthyll og en enkel middag.
 • Auksjoner: Vi har lynauksjoner på de fleste av medlemsmøtene og et medlemsmøte med storauksjon i hvert semester. Auksjonslista for storauksjonene publiseres i NFF-Varianten og her på nettsiden.
 • Byttevirksomheten som drives av to oppnevnte bytteledere, er en organisert form for kjøp og salg mellom medlemmene.
 • NFF-Varianten - vårt eget medlemsblad - kommer ut fire ganger i året og bringer foreningsstoff som møteprogrammer og auksjonslister, artikler om frimerker, frimerkesamling og lokal posthistorie, det vil si om postgangen i Midt-Norge fra gamle dager og opp til vår tid.
 • Biblioteket vårt har et rikholdig utvalg av frimerketidsskrifter fra inn- og utland, frimerkehåndbøker og kataloger til utlån for medlemmene.
 • Medlemskap i Norsk Filatelistforbund som også gir mange fordeler, bl. annet Norsk Filatelistisk Tidsskrift som utkommer 8 ganger i året.
Du er også velkommen som gjest på våre møter - kom gjerne og se hvordan vi har det. Medlemsskap koster kr 530,- for hovedmedlemmer (herav 300,- til Norsk Filatelistforbund), og kr. 230,- for støttemedlemmer. Skjer innmelding etter 1.7 betales halv kontingent. Støttemedlem kan den bli som er hovedmedlem i en annen klubb tilknyttet Norsk Filatelistforbund, og slik allerede mottar Norsk Filatelistisk Tidsskrift. Støttemedlemmer får tilsendt NFF-Varianten. Innmeldingskjema finner du her -
soknad_medlem.pdf  (pdf) - soknad_medlem_engelsk (pdf) eller her  soknad_medlem.doc  (word-dokument).

Møtelokalet er hos Haralds Selskapsmat i Hornebergvegen 7 (Teglgården i Fossegrenda).

Nordenfjeldske Filatelistforening, Postboks 690, 7407 Trondheim. Org. nr 882 017 362.

Bankkonto : 4200.02.87134.

Styret består av:

 • Leder : Per Christan Stubban, Grilstadfjæra 18, 7053 Ranheim tlf 957 97 410        epost : pstubban@outlook.com
 • Nestleder : Ole Georg Nordli. Østre Hallsetvangen 5A, 7027 Trondheim, tlf  982 24 186                  epost :  olenordli@getmail.no
 • Kasserer :  Bjørn Munch, Haldens gate 12,  7014 Trondheim  tlf 970 42 224 epost : bjornmu@gmail.com
 • Sekretær :  Geir Vikan, Vinkelstien 4, 7025 Trondheim tlf 971 14 419 epost : geirvik@outlook.com
 • Styremedlem :  Karl Tangen, Kyavn 13, 7045 Trondheim tlf :  982 22 476  epost : ka-ta@hotmail.no
 • Varamedlem : Roy Hveding, Sandbakkveien 34, 7072 Heimdal tlf : 930 87 641 epost :  roy.hveding@live.no
 • Varamedlem :  Per Aksel Sand, Lundhøgda 31, 7089 Heimdal epost : per.aksel.sand@hotmail.com
NFF-Varianten er foreningens tidskrift, og har kommet regelmessig siden 1977. Redaktør er Trygve Karlsen.

Redaksjonens adresse:
Boks 4936 Hallset
7427 Trondheim.
E-post: trygvekar@getmail.no