Medlemsmøter NFF - Oversikt


Møtelokalet vil være åpent fra 18.30 til 23.00

 

Alle møter våren 2020 er avlyst

MØTEINNKALLELSER – møtelokalet åpent fra 19.00 – 23.00

 

Møte 1794 torsdag 20. august 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            1.  Hjemstedgruppa har møte/Bytteaktivitet

            2.  Info fra styret, post og meldinger

3.  Medlemmers 3 minutter

4.  Samlerdag og utstilling i 2021 – hva kan jeg vise frem?

5.  Lynauksjon

Møte 1795 torsdag 3. september 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            Kl. 1900 – Visning av objektene til Vårens storauksjon

            som er utsatt fra 16. april til 17. september

            Objektene er også vist i NFF-Varianten nr. 1-2020

            og på foreningens hjemmeside: http://nordenfjeldskefilateli.com/

            Kl. 20.30 – Ekstraordinært årsmøte

            Dagsorden:

            1.  Valg av dirigent

            2.  Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

3.  Stadfestelse av Årsmøtet 12. mars 2020, med årsmelding,

     rapporter fra komitéer, regnskap for 2019, budsjett for 2020,

     disponering av overskudd 2019, samt valg for 2020.

     Protokoll for årsmøtet 12. mars finnes i  NFF-varianten nr 2

 

Møte 1796 torsdag 17. september 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

                 VÅRENS STORAUKSJON

                  Auksjonsliste, side 23 i NFF-Varianten nr. 1-2020

           1.   Info fra styret, post og meldinger

           2.   Vårens storauksjon – starter kl. 20.00

Møte 1797 torsdag 1. oktober 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            1.  Postkortgruppa har møte/Bytteaktivitet

            2.  Info fra styret, post og meldinger

3.  Medlemmers 3 minutter

4.  Lynauksjon

Lørdag 3. oktober: Frimerkets Dag

Møte 1798 torsdag 15. oktober 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            1.  Hjemstedgruppa har møte/Bytteaktivitet

            2.  Info fra styret, post og meldinger

3.  Kåseri ved Säde Rotås : Finland AFA nr 445, hennes forhold til

     bygningene på merket.

4.  Lynauksjon

Møte 1799 torsdag 29. oktober 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

            1.  Visning av objektene til Høstens storauksjon fra kl. 19.00

            2.  Info fra styret, post og meldinger.

            3.  Medlemmers 3 minutter.         

Lørdag 7. november: SAMLERDAG

                 Blir også i år i Kotengbygget.

                 Program kommer i NFF-Varianten nr. 3-2020.

 Møte 1800 torsdag 12. november 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

           BYTTEMØTE med Spontanauksjon

           Rent byttemøte uten annen aktivitet enn bytting og spontanauksjon.

           Alle medlemmer oppfordres til å ta med byttemateriale, samt ta med

           ryddet materiale fra egen samling, med inntil 10 objekter til Spontan-

           auksjonen. Frist for innlevering av objekter kl. 19.30.

Møte 1801 torsdag 26. november 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

                 BURSDAGSMØTE

           1.   Postkortgruppa har møte/Bytteaktivitet

            2.  Info fra styret, post og meldinger

3.  Lynauksjon

4.  Vi feirer oss selv med kaffe og kake – og tar lodd.

Møte 1802 torsdag 10. desember 2020 kl. 19.00 i Teglgården, Fossegrenda

                 JULEMØTE

           1.   Ta med materiale fra jul/nyttår og vis frem, begge grupper

            2.  Info fra styret, post og meldinger

3.  En kort Juleauksjon

4.         Vi smaker på julematen – og tar lodd

 

                

 Auksjonslister til lynauksjon og storauksjon blir lagt ut i god tid før møtene.

 

Møtegjennomføring :

• Hjemstedgruppa eller postkortgruppa møtes (kl 19.00) i møterommet

• Bytteaktivitet (kl 19.00) i kaffe-rommet

• Informasjon, post og meldinger (kl 20.10) i møterommet

• Kåseri/storauksjon evt. medlemmers 3-minutter 

• Lynauksjon  


Vårt møtelokale

Harald Selskapsmat i

Hornebergvegen 7 (Teglgården)

i Fossegrenda.

 

Kommer du med bil, kjører du Leirfossvegen mot Fossegrenda.

Ta av til venstre ved Witro Bil. Teglgården er den høye

tegelstenbygningen som ligger på høyre side rett før Elixia.

Parkering på den andre siden av vegen.